ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY
ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY

Kdo jsme

Řádná a Dokonalá Lóže Národ je jednou ze základních organizačních jednotek Řádu Svobodných Zednářů sdružených ve Veliké Lóži České republiky. Jsme sdružením, ve kterém se společně setkávají svobodomyslní muži různého postavení, vzdělání, profesí a původu, ale společných zájmů. Naším společným cílem je dosáhnout skrze zlepšení sebe sama alespoň drobného pokroku v morální a duchovní úrovni celé společnosti,  jíž jsme každý součástí.

Klenot Lóže Národ
Klenot Lóže Národ

Jsme na území České republiky nejstarší zednářskou lóží s nepřerušenou tradicí. Jsme hrdí na své předchůdce a milujeme svůj rituál vycházející z tradic založených již na počátku 18. století v svobodozednářských lóžích, které se roku 1717 spojily v první Veliké lóži Anglie. Jsme součástí téhož bratrského řetězu, vzájemně se uznáváme a udržujeme stále časté zahraniční styky se zednáři doslova z celého světa.

Jsme pyšní na to, že u zrodu naší Lóže Národ stály takové osobnosti jako František Sís, Alois Rašín, Ladislav Syllaba, bratři Čapkové a mnozí další, neméně skvělí muži naší národní historie. Je nám ctí nést pochodeň světla, kterou před sto lety zažehli, dále do budoucnosti a předat ji našim následníkům. Více o dějinách naší Lóže se můžete dozvědět ve zvláštní sekci tohoto webu HISTORIE LÓŽE NÁROD.