ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY
ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY

Připomínka 105. výročí vzniku Lóže Národ

Dne 26. května Lóže Národ oslavila 105. výročí svého vzniku tradiční procházkou po Dolní Šárce, která vedla k pamětní desce významných osobností Karla Kramáře, Aloise Rašína a Františka Síse. Tato každoroční akce přilákala nejen členy lóže, ale i jejich rodinné příslušníky a zájemce o vstup do Řádu. Letos nám počasí přálo a procházka proběhla za příjemných téměř letních teplot, což přispělo k pohodové atmosféře.

Celkem se sešlo 12 účastníků, kteří se zastavili u pamětní desky připomínající místo setkávání těchto významných postav českého odboje během první světové války. Zde CtM:. Jiří J. připomněl důležitost 105. výročí vzniku Lóže Národ, jež byla založena 28. března 1919, a zdůraznil souvislosti mezi těmito hrdiny odboje a vznikem samostatného československého státu a naší lóží. Pamětní deska má svou pohnutou historii, kterou jsme si také připomněli.

Na závěr CtM:. položil k pamětní desce květiny, čímž uctil památku těchto velkých osobností. Naše nedělní putování pokračovalo do restaurace Jenerálka, kde jsme společně poobědvali a v družné atmosféře zakončili toto významné setkání. Celá akce byla krásným připomenutím historie a hodnot, na kterých je naše lóže postavena.