ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY
ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč se jmenujete Národ? Znamená to nějakou Vaši národní politickou orientaci? Přijímáte mezi sebe i cizince?

Klenot Lóže Národ
Klenot Lóže Národ

Pojmenování Lóže Národ vzniklo na přelomu let 1918 a 1919, když se skupina významných českých osobností rozhodla tuto zednářskou organizaci založit. Bratři zakladatelé ji nazvali Národ podle stejnojmenného časopisu, z jehož redakčního okruhu se rekrutovala převážná většina z nich, na upomínku jejich slavné odbojové činnosti za první světové války. A protože se název naší lóže odvozuje od názvu dnes již dávno zaniklého časopisu, dokonce dnes ani v mezinárodním styku naše lóže nepoužívá doslovný překlad tohoto názvu do jiných jazyků. Pro anglicky hovořící bratry jsme tedy „Narod Lodge“ bez jakýchkoliv nacionalistických či národně politických konotací.
Ano,  mezi našimi členy jsou i lidé, jejichž rodným jazykem není čeština. Přestože český jazyk je naším oficiálním jednacím jazykem, domluvíme se i s cizinci.

Je/byl pan (inženýr, doktor, architekt…) X. Y. členem vaší lóže?
Náš Řád je diskrétní organizací. Žádný svobodný zednář vám proto na takto položenou otázku týkající se živé cizí osoby neodpoví. Můžete se zeptat přímo příslušného pána a je jen na jeho svobodné vůli, zda vám dobrovolně svou zednářskou příslušnost odhalí či nikoliv. Nic z našich regulí mu to nezakazuje, ale ani ho nenutí, aby tak učinil.
Poněkud jiná situace nastává u bratrů zemřelých. Z historických důvodů nejsou naše matriky členů kompletní, občas bude velmi složité najít správnou odpověď. Nenajdete-li příslušnou odpověď na těchto webových stránkách nebo stránkách ostatních zednářských lóží ani ve veřejně dostupné literatuře, pak je velmi pravděpodobné, že odpověď bohužel bude, byť s velikým dílem nejistoty, záporná. Pátráte-li po aktivitách svých dědečků či pradědečků a nechcete se s touto nejistou odpovědí smířit, je lépe se obrátit na badatelskou lóži Quatuor Coronati, která díky svému speciálnímu odbornému zaměření má nejvíce prostředků k tomu, aby vám pomohla.

Odpovědi na další často kladené otázky naleznete na webu Veliké Lóže České republiky.