ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY
ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY

SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ

Svobodné zednářství je sociální a filosofický fenomén zrozený před více než třemi sty lety z moderních idejí osvícenství a dávných duchovních tradic. Symbolicky se hlásí k odkazu starověkých stavitelů Šalamounova chrámu v Jeruzalémě i k dědictví bratrstev stavitelů středověkých katedrál. Svobodní zednáři se mohou na vlastní kůži každodenně přesvědčit, že právě tento starobylý systém jim pomáhá v jejich osobním růstu a řešení každodenních otázek moderní současnosti. Pro větší slávu Velikého Architekta Všehomíra!