Kontakt

Zájemce o vstup do Řádu by si měl nejprve důkladně přečíst článek Být zednářem.
Bratr žádající o návštěvu lóže musí být schopen se prokázat dle zednářských pravidel.