ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY
ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY

Doporučená literatura

Pro zájemce o studium svobodného zednářství je k dispozici řada publikací v českém jazyce, například:

 1. Antonín, Luboš: Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách. Praha: Argo, 2010, ISBN 978-80-257-0317-5.
 2. Boucher, Jules: Zednářská symbolika. Praha: Trigon, 1998, ISBN 80-86159-09-4.
 3. Cooper, Robert L. D.: Tajemství zednářského kódu. Bratrstvo v proměnách času. Plzeň: Plejáda, 2010, ISBN 978-80-87374-06-1.
 4. Gardner, Laurence: V Šalomounově stínu. Praha: Emitent, 2007, ISBN 978-80-7281-384-1.
 5. Gintl, Zdeněk: Svobodné zednářství. Praha: Volná myšlenka, 1926.
 6. Kerning, J. B.: Listy o královském umění. Praha: Trigon, 1991, ISBN 80-85320-00-0.
 7. Kinney, Jay: Svobodní zednáři. Mýtus a skutečnost. Praha: Práh, 2010, ISBN 978-80-7252-311-5.
 8. Knight, Christopher; Lomas, Robert: Klíč k Chíramovi. Praha: Argo, 2010, ISBN 978-80-257-0261-1.
 9. Lobkowitz, Peter Francis: Legenda svobodných zednářů. Praha: Ivo Železný, 1996, ISBN 80-237-2687-0.
 10. Lennhoff, Eugen: Svobodní zednáři. Praha: Petrklíč, 1993, ISBN 80-85243-42-3.
 11. Lomas, Robert: Vidění v temnotách. Praha BB/art, 2003, ISBN 80-7341-864-9.
 12. MacNulty, Kirk W.: Svobodné zednářství, symboly, tajemství, význam. Praha: Knižní klub, 2007, ISBN 978-80-242-2006-2.
 13. Podškubka, Jan: České svobodné zednářství v průběhu XVII. století. Praha: Národní knihovna ČR, 2004, ISBN 80-7050-444-7.
 14. Ridley, Jasper: Svobodní zednáři, Praha: BB/art, 2004, ISBN 80-7341-358-2.
 15. Srb, Tomáš: Řád svobodných zednářů 1. Praha: Emitent, 2001, ISBN 80-7281-085-5.
 16. Srb, Tomáš: Řád svobodných zednářů 2. Praha: Emitent, 2003, ISBN 80-7281-111-8.
 17. Srb, Tomáš: Řád svobodných zednářů 3. Praha: Emitent, 2009, ISBN 978-80-7281-329-2.
 18. Staré povinnosti svobodných zednářů. Bratislava: CAD PRESS, 1993, ISBN 80-85349-25-6.
 19. Wallace-Murphy, Tim: Svobodní zednáři – dějiny hnutí a mystické souvislosti. Praha: Svojtka & Co., 2007, ISBN 978-80-7352-625-2.

O životě a díle členů Lóže Národ se lze dočíst například v těchto publikacích:

 1. Čechurová, Jana: Čeští svobodní zednáři ve 20. století. Praha: Libri, 2002, ISBN 80-7277-122-1.
 2. Gregor, Ota: Moje návraty aneb kudy jsem chodil. Praha: Galén, 2000, ISBN 80-7262-063-0.
 3. Charvát, Josef: Můj labyrint světa. Vzpomínky, zápisky z deníků. Praha: Galén, 2005, ISBN 80-7262-266-8.
 4. Jínová, Stanislava; Pujmanová, Olga: Osobnost v pozadí. Jan Jína ve vzpomínkách a korespondenci. Praha: Academia, 2016, ISBN 978-80-200-2602-6.
 5. Jirounek, Petr: Mezi Prahou a Ženevou. Neurověda, životní náhody a svobodné zednářství. Praha: Galén, 2010, ISBN 978-80-7262-651-9.
 6. Svačina, Štěpán; Sucharda, Petr (editoři): Josef Charvát. Jak jsme ho poznávali. Praha: Triton, 2014, ISBN 978-80-7387-742-9.
 7. Šetřilová, Jana: Alois Rašín. Dramatický život českého politika. Praha: Argo, 1997, ISBN 80-7203-061-2.
 8. Ševčík, Václav; Štípl, Karel: Karel Štípl: pozapomenutý architekt, sochař a pedagog. Praha: Powerprint, 2017, ISBN 978-80-7568-027-3.
 9. Wagner, Vladimír: Symptomy bezmoci. Vzpomínky. Praha: Galén, 2003, ISBN 80-7262-216-1.
 10. Zídek, Petr a kol.: Budovatelé státu. Praha: MAFRA, 2018. ISBN 978-80-242-6230-7.

Existuje mnoho webových stránek o zednářství. Lze doporučit zejména odkazy uvedené na webových stránkách Veliké Lóže České republiky.