ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY
ŘÁDNÁ A DOKONALÁ LÓŽE NÁROD, ČÍSLO 1, V ORIENTU PRAHA V OBEDIENCI VELIKÉ LÓŽE ČESKÉ REPUBLIKY

Doporučená literatura o zednářství

Seznam doporučených knih, sborníků a časopisů pro zájemce o Svobodné zednářství.

Důležité knihy

 • Anderson, Komenský: Staré povinnosti svobodných zednářů, CAD Press/RI-EL, Bratislava
 • Anderson, James: Konstituce svobodných a přijatých zednářů, Cad press 1993, Praha
 • Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002
 • Jirounek Petr, Mezi Prahou a Ženevou – Neurověda, životní náhody a svobodné zednářství, Galen, 2010, ISBN 978-80-7262-651-9
 • Chaboud Jack, Svobodní zednáři, MME Praha 2007, ISBN 978-80-434-8
 • Antonín, L., Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách. Argo, Praha 2010, ISBN 978-80-257-0317-5
 • Kuhndel, Jan: Začátky zednářství na Moravě, Olomouc 1938
 • Kroupa, J., Alchymie štěstí, ERA, Brno, 2006
 • Lennhoff, E., Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha, 1993
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 1 Individuální cesta k poznání skryté skutečnosti, Eminent 2001
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 2 Symbolika jako prostředek hledání světla, Eminent 2003
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 3 Iniciační cesta skotského ritu starého a přijatého, Eminent 2009

Doporučené knihy

 • Antonín, L., Moudrost-Síla-Krása, Zednářské tisky ze zámeckých knihoven České republiky. Vydala Národní knihovna ČR, Praha 2003
 • Boucher, J., Zednářská symbolika, Trigon, Praha 1998
 • Gintl, Z., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1926
 • Javor, M., Svobodné zednářství 18. století v Českých zemích a v Uhrách, Krasoumná jednota, Horoměřice, 2011
 • Kirk MacNulty, W., Svobodné zednářství, Euromedia group (Universum), Praha 2007
 • Mucha Alfons. Svobodné zednářství, Volná myšlenka, 1924
 • Podškubka, J., České svobodné zednářství v průběhu XVII. století. Vydala národní knihovna ČR, Praha 2004
 • Beránek, J., Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha 1994
 • Borovička, M., Tajné dějiny zednářských lóží, Ottovo nakl., Praha 2003
 • Bradley Michael, Tajemství svobodných zednářů, Area Praha 2007, ISBN 978-80-73900-00-7
 • Cesty Svobodného zednářství, Petrklíč, Praha 2001
 • Hradská, K., Slobodomuráské lóže v Bratislavě, Vydavatelstvo PT, Bratislava
 • Javor, M., Slobodomurárske Košice, Sofa, Bratislava 2010, druhé doplněné vydání (slovensky)
 • Javor, Martin, Slobodomurárský Prešov, Dejiny slobodomuráského hnutia v Prešove, Prešovská univerita v Prešově 2017
 • Kinney, J., Svobodní zednáři. Mýtus a skutečnost. Práh, Praha 2010, ISBN 978-80-7252-311-5
 • Kerning, J.B.: Listy o královském umění. Trigon Praha 1991
 • Kolektiv autorů ( Antonín L. ): Opus Magnum., Trigon, Praha 1997
 • Lešehrad, E., Čeští hudebníci – zednáři, Legiografie, Praha 1933
 • Lešehrad, E., O založení české zednářské lóže „U tří korunovaných sloupů v Or. Praha“ r. 1905, Legiografie, Praha 1935
 • Lobkowicz, P. F., Legenda svobodných zednářů, Ivo Železný, Praha 1996
 • Lomas, R , Vidění v temnotách, BB art, Praha 2003
 • Mašlaň, F., Dějiny Svobodného zednářství v Čechách, Kawana, Praha 1993
 • Pincová, V, Anglické zednářské a romantické parky, Quatuor coronati Praha, 2016
 • Ridley, J., Svobodní zednáři, BB/art, 2004
 • Robinson, J. J., Zrozeni v krvi, Votobia, Olomouc 1996
 • Strejček, V., Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta, Unitaria, Praha 1996
 • Volf, J., Pokusy o obnovení svobodného zednářství v Čechách v l. 1848 – 1914, Věstník Král. Čes. Spol. nauk, Tř. I. Roč. 1933
 • Volf, J., Zednáři na Klatovsku, O. Čermák, Klatovy, 1938
 • Vonka, R. J.: „Zednářská symbolika“, Praha 1928. Svobodné zednářství: Stručný výklad z rozsáhlejšího díla, SVAM, Praha 1992
 • Zachystal, F., Vznik svobodného zednářstva v Čechách, J.A.Grégr/Corona Praha 1937

Sborníky

 • Sborník k 90,výročí vzniku NVLČS ( Čechurová, Javor ) VLČR 2014, Ars Quatuor coronatorum, ISBN978-80-87435-91-5
 • Svobodní zednáři v Jižních Čechách – 25 let obnovení zednářství v Československu ( Stejskalová, Procházka, Červák ), Jihočeské muzeum v ČB, 2015
 • Svobodní zednáři v Mariánských Lázních , ( Bartoš, Procházka, Antonín ) Městské muzeum v Mariánských Lázních, 2016 ,ISBN 978-80-906156-0-1

Časopisy

 • Časopis Svobodný zednář ( 1925 – 1938 ), Národní knihovna ČR, ISSN 1802-7261, systémové číslo: ucr 000088771 , knihovna Olomouc Sign: 413.272
 • Časopis Die drei Ringe ( 1925 – 1938 ), časopis VL Lessing zu den Drei Ringen, vydavatel Freimaurer-Loge „Latomia (1925-1935 ), a Grossloge „Lessing zu den drei Ringe – Praha ( 1935-1938 ), ISSN 1802-5137 , Národní knihovna České republiky, Sign. 52 D 000214

PK & Jaap