Yearly Archives: 2023

3 posts

Století českých zednářů

Zednářská Veliká Lóže České republiky (VLČR) letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy […]

Tradiční procházka v Šárce

Dne 16. dubna 2023 někteří členové Lóže Národ, Ctihodný mistr Lóže La Sincérité a bratři z Bavorska s rodinami podnikli tradiční procházku Šáreckým údolím. Prvý Veliký náměstek Veliké Lóže České republiky Libor Adamec (na fotografii) položil květiny k pamětní desce, jež připomíná místo, kde se scházeli v době domácího odboje […]

Dopis od pravnučky Aloise Rašína

Při příležitosti sto let úmrtí bratra Aloise Rašína, člena Lóže Národ a jednoho ze zakladatelů Československa, dostala Lóže Národ dopis od jeho pravnučky: Vážení, Vaše lóže ozdobila dům č. 10 v Žitné ulici věncem, jako vzpomínku na postřelení mého pradědečka Aloise Rašína před 100 lety 5. ledna 1923. Vím, že […]