Monthly Archives: Květen 2019

3 posts

Libor Adamec v DVTV

Libor Adamec, Ctihodný mistr Lóže Národ v letech 2016–2019, poskytl 19. května 2019 exkluzivní rozhovor významnému publicistickému videokanálu DVTV (Aktuálně.cz) přímo z prostor výstavy „100 let Lóže Národ“. Záznam je k dispozici ve video i audio verzi.

Druhá světová válka a Lóže Národ

Ještě na počátku roku 1938 pracovaly všechny zednářské lóže na našem území normálně a nic nevěstilo ono tragické září. Mnichovská dohoda a její důsledky se zednářů dotkly nesmírně bolestně. Pro Lóži Národ tato situace byla obzvlášť krutá. Bratři, kteří se o vznik samostatného státu významným způsobem zasloužili, byli s Československem vnitřně […]