Kontakt

Pro kontaktování Lóže můžete využít následující formulář. Na vzkazy nekompletní, tj. bez jména a e-mailu odesílatele, nesmyslné či urážlivé, nebude brán zřetel.

Prosíme, zvolte odpovídající téma Vašeho vzkazu nebo dotazu.

 • Pokud jste zednář a chcete navštívit naši Lóži, prosíme o uvedení Lóže a Obedience, ke které náležíte.
 • Pokud chcete autorizovat informaci týkající se naší Lóže, např. pro tisk, prosíme o uvedení přesného textu k autorizaci a do kterého data, kým a k jakému účelu přesně autorizaci potřebujete. V případě, že jde o delší text sem obtížně vložitelný, nevkládejte ho sem, sami Vás zkontaktujeme a dohodneme další postup.
 • Pokud stojíte o svolení použít grafiku nebo text zobrazený na těchto stránkách, napište, kdo jste, o který element konkrétně jde a k jakému účelu přesně ho chcete využít. Fotografie jsou většinou k dispozici ve vysokém rozlišení.
 • Pokud jste hledající a chcete tímto vyjádřit zájem o vstup do Lóže, prosíme o obsáhlejší text; uveďte odpovědi na všechny následující body, abychom se žádostí mohli zabývat:
  • své (skutečné) jméno,
  • Váš věk,
  • e-mail a telefonní spojení,
  • vzdělání, případné tituly,
  • místo, kde bydlíte (okres, město atp., abychom event. mohli doporučit jinou, bližší Lóži),
  • Vaši profesi, profesionální zájmy a hobby,
  • členství v politických stranách či organizacích, současné i minulé,
  • dále rozveďte, proč o vstup do řádu usilujete či kde a čím věříte by Vám řád mohl pomoci - prosíme vyvarujte se vágních formulací a poctivě nám napište Vaše očekávání. Mnoho zájemců si napřed potřebuje ujasnit, proč tento krok vlastně podnikají, rádi bychom, abyste nás oslovili s jasnou představou.
  • Vámi zaslané informace jsou automaticky považovány za důvěrné a nebudou nikde zveřejněny ani šířeny mimo Řád. Chápeme, že můžete být v situaci, kdy byste mohl být vystaven komplikacím, kdyby se o Vašem kroku dozvěděla nepovolaná osoba.
  Pro informaci, základní (ovšem ne všechna) nepřekročitelná kritéria (neměnná už po staletí) pro vstup do řádu Svobodných zednářů jsou tato:
  • muž starší 21 let a fyzicky způsobilý,
  • dobrých mravů a pověsti,
  • uznávající nad sebou samým nějakou vyšší autoritu (nikoliv bezvěrec).
  • vlastní proces přijímání zdaleka není pouhou formalitou, je to "běh na dlouhou trať" a může trvat i několik let.
  Prosíme, buďte velmi trpěliví. Každou žádostí se budeme poctivě zabývat, ale nečekejte odpověď v řádu jednotek dní. Silně doporučujeme předem k pročtení dokumenty v našem archivu a doporučenou literaturu.

Téma dotazu / vzkazu:

Vaše jméno:

Váš e-mail:

Text vzkazu: