Odpovědi na časté dotazy

Svobodné zednářství je společnost mužů, kteří se zajímají o morální a duchovní hodnoty. Svobodní zednáři jsou dobrovolně členy organizace, která se věnuje osobnostnímu rozvoji prostřednictvím vzájemného intelektuálního, společenského a morálního zdokonalování.

Svobodné zednářství je jednou z nejstarších světských bratrských společenství. Zednářství není tajná společnost – podobně jako řada jiných společností a spolků považuje některé své vnitřní záležitosti za soukromé záležitosti svých členů. Neexistují žádná tajemství ohledně cílů a principů svobodného zednářství. "Zednářská tajemství" se týkají především tradičních způsobů rozpoznání člena, stejně tak i zednářské rituály jsou důvěrné.

Zednářství není náboženstvím, ani nenahrazuje náboženství. Zednářství nerozlišuje mezi vírou svých členů a klade důraz na dodržování občanských povinností. Zednářství neumožňuje, aby se na setkání členů probíraly náboženské či politické otázky.

Po světě o svobodném zednářství koluje řada nesmyslů a fám, ke kterým se obvykle nemáme potřebu vyjadřovat. Přesto níže uvádíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, které lidé z profánního světa obvykle mají a různí senzacechtiví autoři neustále dokola omílají.

Skupiny dotazů
spekulace a fámy | členové lóží | k podstatě

Spekulace, fámy, senzace

Jde o židozednářské spiknutí a cílem je ovládnutí světa!

Ne. A zednářské lóže najdete po celém světě, i v arabských zemích. Tahle fáma má historické kořeny v obavách různých diktatur ze společenství, které se jim vymyká díky utajení svých aktivit z kontroly.

Jíte děti?

Nejíme.

Jste sekta?

Nejsme. A už podle názvu asi nahlédnete, že ctíme svobodu. Nikdy nikoho narozdíl od opravdových sekt ke vstupu do lóže nenutíme a nepřemlouváme. Naopak si vybíráme ze zájemců o vstup, to sekta nedělá.

Nebo náboženství?

Opět ne. Náboženství předpokládá víru v dogmata a často určuje pravidla, jak mají věřící žít, aby jim odměnou byl posmrtný život. Toho se zednářství netýká.

Pořádáte satanistické rituály!

Ne. Další blábol, rozšířený zejména na internetu!

Jste zlí a Ilumináti také!

Jak se naše zlo projevuje? Ilumináti jsou jiné společenství, nikoli zednáři. A ani oni nejsou satanisté.

Snažíte se proniknout mezi politiky a ovládat tak svět?

V lóžích jsou politici, ano. Ale také lékaři, inženýři, filozofové, kněží, učitelé... a zednáři nikdy nikoho neverbují. Pojmenovat si lóži Národ a zároveň stát chtít rozvrátit by bylo mimořádně cynické.

Jsou mezi zednáři další tajné vysoké stupně, kde jsou vybraní členové zasvěcováni do tajných temných rituálů?

Ano, jsou v některých ritech i vyšší stupně než učeň / tovaryš / mistr, viz wikipedie [angl]. Ale temné rituály jsou opět jen spekulace.

Tedy existuje 33. stupeň zasvěcení?

Pročtěte si stránku odkazovanou v minulé odpovědi.

Je město Washington postavené podle zednářské symboliky? To je důkaz vlivu zednářů!

Ano. A je to jen důkaz toho, jak talentované osobnosti se staly členy lóží.

A co Praha?

I v Praze najdete mnoho zednářských symbolů, zajisté. Musíte vědět, co hledat.

Jsou na amerických dolarových bankovkách zednářské symboly?

Ano. Ostatně na Eurech také.

George Washington byl zednář?

Ale ano. A také mnoho jeho vrstevníků a následovníků, vlivných i méně vlivných. Ale oni nebyli zednáři proto, aby pomocí zednářství získali vliv.

Existuje nějaký tajný mocný zednářský poklad?

Četli jste Ztracený symbol Dana Browna, že? Ale dočetli jste ho pořádně? Není žádné mocné slovo, rituál nebo předmět, kterým by zednář ovládl svět.

Opravdu máte v lóži lebku?

Ano. Je to jeden z rituálních předmětů. A její význam nijak nesouvisí s magií nebo nějakou temnou silou.

Věříte prý ve Velkého architekta. To zní jako postava ve filmu Matrix.

Bratrů Wachowských jsme se neptali, proč postavu tak pojmenovali. Někde se inspirovat museli a zednářství tu bylo mnohem dříve než oni :-)

Nemohu si pomoci, části vašeho klenotu mi evokují znak NDR...

I tentokrát tu Lóže Národ byla dříve. A na rozdíl od NDR nezanikla. Plus ty symboly znamenají něco jiného než na socialistických praporech. Nicméně je pravda, že všichni z tábora socializmu měli srp a kladivo, zatímco NDR měla místo srpu kružidlo.

 

Členové lóží

Proč jen muži?

Důvodů je více. Ale jsou i lóže smíšené i čistě ženské.

Proč jsou zednáři během rituálních prací ověšeni metály a ozdobami?

Podívejte se na průměrného katolického kněze a srovnejte. Navíc nám dopřejte trochu marnotratnosti :-)

Společenství jen pro bohaté?

Nikoli. Pro ty, kteří jsou si schopni vydělat dost na svůj život a jsou i ve finančním smyslu slova svobodní.

A geniální?

Ne nutně. Ale pravda je, že se zabývají ve svých diskusích tématy, která v bulvárním tisku nenajdete.

Jen staří blázni?

Nikoli. Zralí lidé, kteří v životě už vědí, co chtějí a nemění názor každých pár minut.

Proč nenávidíte církev?

Fáma. Opak je pravdou. Zednáři se stávají vyznavači různých náboženství a světonázorů, zednářství je v tomto velice tolerantní a bratry se stávají lidé po celém světě z naprosto odlišných kultur. Problém je, že církve často nechtěly historicky dopustit, aby ztratily nad svými ovečkami výlučnou kontrolu. Proto např. papež zapověděl katolíkům možnost členství v lóžích. Doteď tyto restrikce ze strany církevních autorit trvají, ačkoli nejsou už tak striktně uplatňovány.

Proč takové tajnosti?

Takových společenství je... libovolná komerční organizace také nemá potřebu zveřejňovat, kdo pro ni pracuje a čím se zabývá. Jak bylo řečeno v minulé odpovědi, členové lóží mohli být i pronásledováni a proto měli důvod zůstat nepoznáni.
Nicméně ve skutečnosti jde o společnost uzavřenou spíše než supertajnou, kdy člověk neznalý kontextu by vůbec nepochopil, o co v zednářském rituálu jde.

Jste elitáři?

Ano, vybíráme si, koho do lóže přijmeme. Stejně jak to dělá mnoho různých institucí. Trenér si vybírá, koho pustí do týmu. Katolickým řeholníkem se také nestane každý.

Kolik vás je?

Rozhodně o zednáře nezakopnete na každém rohu.

Jakmile se jednou stanu zednářem, mohu z řádu vystoupit? A pokud ano, nebudou mne pak pronásledovat a vyhrožovat mi?

Ano. A nebude Vám vyhrožovat nikdo.

Je to tedy spolek Já na bráchu, brácha na mne?

V lóži se nesmí dělat business, diskutovat politika a náboženské otázky. Jsou jiná společenství než zednáři, která jsou více zaměřena třeba právě na business.

Pomalu to vypadá, jako byste tvrdili, že v zednářství panuje naprostá idyla?

Nepanuje. Jsme lidé. Ale naším cílem je sebezdokonalení.

 

K podstatě věci

Pojďme se konečně krátce věnovat podstatným dotazům, opravdu k věci.

Co je tedy zednářství?

Kratší definice zní – svobodné zednářství je iniciační společnost, která pomocí symbolické  nauky pracuje na hledání "pravdy" a na morálním a intelektuálním zdokonalování svých členů.

Musím věřit v Boha, abych se stal členem lóže?

Nesmíte být "stupid atheist." Zednáři věří ve Velkého architekta Všehomíra, je na každém, jakou bytost nebo co jiného si pod tímto pojmem personifikuje.

O co se zednář snaží?

My říkáme – o práci na svém hrubém kameni. To znamená práci na svém intelektuálním a morálním sebezdokonalování. Snaží se lépe porozumět realitě kolem sebe a jejím zákonitostem. Pozitivními činy a příkladem pomáhá k budování lepší společnosti. Dobrovolně podporuje hmotnými dary potřebné.

Jaké jsou základní principy zednářství?

Svoboda / rovnost / bratrství / tolerance. A věřte, význam těchto slov je mnohem hlubší, než se na první pohled zdá.

Jak mám vědět, o co v zednářství jde, když se to nedozvím, dokud mezi zednáře nevstoupím?

Než do řádu hledající vstoupí, od svých mentorů bude vědět dost, aby se kvalifikovaně mohl rozhodnout.

Zednářská přísaha

Ano, je. Slibujeme, že nevyjevíme na veřejnosti zednářská tajemství, zejména jde o znaky, kterými se zednáři vzájemně poznají, a jména žijících bratrů. Jak bylo už řečeno, stále jsou instituce, které mohou při prozrazení bratra jeho život dosti zkomplikovat.

Symboly

Smyslem zednářství je pracovat na sobě, nikoli se "nabiflovat" něčí pravdy, tím byste se dobrovolně vzdali svobody úsudku. Proto pravda není předávána jako holé konstatování faktu, ale pomocí symbolů, jejichž smysl si každý jeden musí najít a vyložit sám. Tím se opět vracíme k rozdílu mezi zednářstvím a náboženstvím, tady dogmata nehledejte.

Jak se stát zednářem?

Běžnější je, že zednář ve svém okolí zná někoho, o kom se domnívá, že by v řádu mohl chtít být a jistými cestami ho kontaktuje a členství nabídne. Pokud ale nikoho takového v okolí nemáte, stále můžete kontaktovat lóži projevením zájmu. Každá žádost bude prozkoumána, což může – a nejspíše bude – trvat dlouho, ale rozhodně se jí budeme poctivě a nezaujatě zabývat.

Internet je plný různých vzájemně si odporujících informací. Jak mám poznat ty správné?

Hodně z toho, co je zveřejněno, je zajisté pravda. Naše výhoda je, že nezasvěcený nedovede skutečnost od záplavy výmyslů odlišit, takže těžko zjistíte, jak se věci doopravdy mají. Nicméně nejrozšířenější fámy jsme už na této stránce prošli, nemyslíte?

Pro další informace čtěte delší stať v archivu.